İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 60

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 60

KARAR TARİHİ : 10.07.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10 Temmuz 2020 günü saat 14:00’da

Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınında gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler

neticesinde, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ile ilimizde alınan

tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İlimizde 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası

seyahatlerinde yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,

2. Çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu veya hava yolu ile yapacakları

seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci öncesinde olduğu

şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına,

3. Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu

taşıma araçlarına yönelik İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan Genelgeler ile Sağlık

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer alan hususlara riayet edilmesine,

4. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

5. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

6. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

7. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

8. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.


HIZLI ERİŞİM