NİKÂH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

        

Bu işlemlerin tamamını hizmet binamıza gelmeden evlenmedirme memurluğunda yapabilirsiniz.

Adres: Expo 2023 Alanı İçerisinde

Hasancıklı - Kılavuzlu Mevlii Organize Sanayi Yolu Üzeri Kavşağı Expo Alanı,

Alan İçerisinden Sola Taraf Yol Ayrımı Devamı 500 Mt. İlerisi

Onikişubat / Kahramanmaraş

 1. ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE İKAMET EDEN ÇİFTLER İÇİN

              Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Onikişubat Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde,

 1. SAĞLIK RAPORU: Çiftler birlikte Aile Hekimlerine giderek evlenme işlerine mahsus sağlık raporu alacak,
 2. EVRAK ÜCRETİ MAKBUZU: Onikişubat Belediyesi Evlendirme Müdürlüğüne giderek 280 TL nikâh evrak ücreti(nakit) yatırılacaktır.
 3. VESİKALIK RESİM:(3 adet) (Evlenme izin belgesi isteyenler 4 adet) : Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş normal vesikalık fotoğraf olacaktır. 

 Not: Biometrik, üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir. 

 1. NÜFUS CÜZDANI: Resimli nüfüs cüzdanının aslı.

 NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDA Kİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR

 1. AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 445,00 TL Aile Cüzdanı Ücreti nakit olarak Evlendirme Memurluğuna ödenecektir.
 2. MÜRACAAT ADRESİ: Expo 2023 Alanı Hasancıklı - Kılavuzlu Mevkii Onikişubat Kahramanmaraş

NOT: Bu evrakları tamamlayan çiftler birlikte Evlendirme Memurluğuna gelerek Nikâh günü alacaklardır.


 

 1. ONİKİŞUBAT İLÇESİ DIŞINDA İKAMET EDEN ÇİFTLER İÇİN
  Her ikisinin de yerleşim yeri adresleri Onikişubat Belediyesi dışında ise çiftlerden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek “Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir. 
 2. ÇİFTLERDEN BİRİ ONİKİŞUBAT İLÇESİ DIŞINDA İKAMET EDİYORSA

 

    Çiftlerden biri il dışında ikamet ediyorsa ve Onikişubat Belediyesine nikâh müracaatı yapmaya gelemiyorsa;

 1. Bulunduğu yerden resimli, kaşeli ve doktor onaylı evlenme işlerine mahsus sağlık raporu alacak,
 2. Bir yakınına veya nişanlısına herhangi bir noterden evlenme işlemlerine mahsus vekâlet verecek (nüfus cüzdan onaylı vekâlet),
 3. 4 adet vesikalık fotoğrafla birlikte
 4. Belediyemiz evlendirme memurluğunda işlemleri yürütmek üzere nişanlısına veya vekâleti verdiği kişiye gönderir;

 Buradaki kişide gönderilen evraklar ile birlikte kendi sağlık raporunu alıp, vekalet kendine verilmemişse vekâlet verilen kişiyle birlikte müracaat yapabilir.


 İLETİŞİM TEL: 444 70 46  SOYADI:  Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadınlar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

 

 • Bekleme Süresi Nedir?
  Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken süredir. Boşanmanın kesinleşmesinden önce, tarafların doğacak çocuğun babasının belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkların engellenmesi amacıyla konulan maddedir.
 • Bekleme Süresi Ne Kadardır?
  Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.
  Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesi’nden“Bekleme Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.
 •  Erkekler İçin Bekleme Süresi Var Mıdır?
  Erkekler için boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için bekleme kısıtlaması yoktur.

 

Evlenme Yaşı Kaçtır?

 Türk Medeni Kanunu'na göre;

18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

17 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için anne - baba veya vasinin izni gereklidir. İlk müracaatta anne babanın kimlikleriyle birlikte gelmeleri gereklidir.

16 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı gerekmektedir.

 

Yabancı Uyruklular İçin gerekli Belgeler Nelerdir?

Çok dilde hazırlanmış evlenme belgelerinde tasdik işlemi yapılmadan evrak kabul edilir.

Belgeyi düzenleyen ülkenin yetkili makamlarınca Apostille edilmiş evraklar noter tasdikli Türkçe çevirisiyle kabul edilir

Yabancı ülkenin ülkemizdeki temsilciliği tarafından verilecek belge Ankara da ise Dışişleri Bakanlığımız tarafından diğer illerde ise İl Valiliği tarafından onaylatılarak kabul edilir

Yabancıların Bekârlık Belgelerinde,
•  Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri
•  Uyruğu, pasaport veya kimlik numarası
•  Medeni hali (Bekâr, boşanmış veya dul şeklinde) uygun olan yazılacaktır.
Önemli
•  Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.
•  Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir.
•  Bekârlık belgelerinde kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunacaktır.
•  Tüm evrakın kanuni geçerlilik süresi 6 aydır (180 Gün)

Nikah Ücretleri:

Nikah Evrak ücreti: 280 TL dir. Evlendirme Memurluğu tarafından ilk müracaat sırasında tahakkuk ettirilir ve  Evlendirme Memurluğu veznesine yatırılır.

Aile Cüzdanı Ücreti: 445,00 TLdir. Evrak tesliminde Evlendirme Memurluğu tarafından alınarak Defterdarlık Mal Müdürlüğüne teslim edilir. Not: aile cüzdanı değerli kâğıt sayıldığı için makbuz verilmez.

Dış Nikah Ücreti: 930 TL dir. Onikişubat  Belediye  Meclisi kararınca nikah salonu dışında ve düğün salonlarında yapılan nikahlar için Evlendirme Memurluğu tarafından ilk müracaat sırasında tahakkuk ettirilir ve Evlendirme Memurluğu veznesine yatırılır.

 

Mal Rejim  Sözleşmesi:

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.

 Evlenme başvurusu sırasında da taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana davet etmek zorunda değildir.

Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimlerini bildirmemeleri evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez.

Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler.

HIZLI ERİŞİM