Çevrim İçi Karma Sergi

 

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

FACULTY OF ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN

 

ÇEVRİM İÇİ KARMA SERGİSİ

ONLINE MIXED EXHIBITION

 

24 EYLÜL/SEPTEMBER 2021

KAHRAMANMARAŞ

 

SERGİ DÜZENLEME KURULU ONUR BAŞKANI

Prof. Dr. Sami ÖZGÜL (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü)

 

ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

 

SERGİ KÜRATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

 

SERGİ DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Meryem GEÇİMLİ (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YÜKSEL (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Begüm İLBAY (Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi)

 

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021

Başvuru Adresi: karmasergi2021@istiklal.edu.tr

Sergi Tarihi: 24 Eylül – 24 Ekim 2021

Sergi Yeri/Adresi: https://www.istiklal.edu.tr/mmtf  ve https://expo2023.org/

 

ÇAĞRI METNİ

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Onikişubat Belediyesi destekleri ile EXPO2023 kapsamında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde “Çevrim İçi Karma Sergi” düzenlenecektir. Resim, dijital resim, heykel, seramik, grafik, illüstrasyon, fotoğraf ve video art gibi bütün sanat dallarından eser kabul edilmektedir. Katılımcılar her türlü teknik ve malzeme ile eserlerini hazırlamakta serbesttirler. Ancak sergilenmek üzere gönderilecek olan dosya aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlanmalı ve e-posta yoluyla gönderilmelidir.

ÇEVRİM İÇİ KARMA SERGİ KONUSU

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Çevrim İçi Karma Sergi kapsamında gönderilecek olan eserler aşağıda belirtilen temalara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Ana tema: EXPO2023’ün ana teması olan “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” temasıdır.

Alt temalar ise aşağıdaki gibidir.

  • Çocuklar İçin Doğa Temelli Eğitim
  • Sadeliğin Bilgeliği
  • Kentsel Dönüşümün Biyofilik Tasarımı
  • Kentsel Bahçe Bitkileri ve Yöresel Yemek
  • Daha Yeşil, Daha Sağlıklı, Daha Mutlu
  • Özel Tema: Maraş Yöresel Yemekleri

Ayrıntılı bilgi için https://expo2023.org/expo-2023-onikisubat-kahramanmaras/temalar/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEVRİM İÇİ KARMA SERGİ KATILIM KURALLARI

Her katılımcı en fazla 2 (iki) adet eser ile katılabilir.

Yapılan başvuruda;

  • Başvuru formu (bilgisayarda doldurulacaktır) "Detay İçin Tıklayınız."
  • Eser görselleri: Bilgisayar ortamında çözünürlüğü 300 dpi’dan küçük olmayacak şekilde kaydedilmiş ve “.jpg” formatında eser görselleri (en az 1 görsel, en fazla 5 görsel), eser görsellerinden en az bir tanesi eserin TAM CEPHEDEN çekilmiş ve eserin bütününü net bir biçimde anlatacak şekilde olmalıdır.
  • Sanatçının “jpg” formatında vesikalık fotoğrafı (isteğe bağlı)
  • KVKK Aydınlatma Metni (çıktısı alınıp her sayfası imzalanacak ve metnin sonuna el yazısı ile “Okudum, anladım ve kabul ediyorum” ibaresi ile ad soyad tarih ve imza atılacak ve diğer dosyalarla birlikte mail içerisine eklenecektir.

            "KVKK Aydınlatma Metnini İndirmek İçin Tıklayınız."

Eserlerin e-katalogda rahat sergilenebilmesi açısından mümkün olduğu kadar aydınlık ortamda ve detaylarının görüneceği biçimde fotoğraflanmış olması gerekmektedir.

Çalışma görsellerinize isim verirken katılımcının, “Adının baş harfi_Soyadı_Eserin Adı.jpg” şeklinde isim verilmelidir. Örnek: M_Geçimli_Sonsuzluk.jpg”

Katılımcılara eser görselleri ve ilgili metinlerden oluşan e-katalog ve katılım belgesi e-posta yoluyla sergiden sonra en kısa sürede gönderilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021 (24:00)

Başvuru adresi: karmasergi2021@istiklal.edu.tr  

Sergi adresi: https://www.istiklal.edu.tr/mmtf ve https://expo2023.org/

Sergi Düzenleme Kurulu
HIZLI ERİŞİM