İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 44

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR NO : 44

KARAR TARİHİ : 21.05.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 21 Mayıs 2020 günü saat 09:00’da

Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki

kararları almıştır.

Ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınında gelinen aşamada virüsün yayılma ve

bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle

sosyal hayatın yeniden normalleşmesi adına, ilimizde uygulanan bazı kısıtlamaların

esnetilmesine yönelik, salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek

ve kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacı ile alınan tedbirlere ek

olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi ile ilimizde sokağa

çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve

kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği

nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri

yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gitmesine,

 

2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,

3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda

e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı

üzerinden talepte bulunmasına,

4. Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon

sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun sistem

üzerinden otomatik olarak sorgulanacağının dikkate alınmasına,

5. Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da

kaymakamlıklara gitmemelerine, (Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak

değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu

ile bilgilendirme yapılacak olup, ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi

çıktısı da alınabilecektir.),

6. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olmasına ve seyahat izin belgesi

olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri/geldikleri

yerleşim yerinde kalmalarına, (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat

eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)

7. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak

gidecekleri/geldikleri valilikler/kaymakamlıklar ile kayıtlı olduğu aile hekimine

bildirilecek olup; ilimizde kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli

takiplerinin yapılmasına,

8. İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelgesi kapsamında 65 yaş ve

üzeri olan vatandaşlarımızın gidecekleri/geldikleri yerlerde de sokağa çıkma

kısıtlamalarına uymalarına,

9. Kaymakamlıklar ile belediyeler tarafından seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım

araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği

yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanmasına,

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden

olunmamasına,

10. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

11. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

12. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

13. Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve

zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

14. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.


HIZLI ERİŞİM