Fırnız' da yaşanan Olaylara İlişkin Kamuoyu Açıklaması

Kamuoyu Açıklaması

Avusturya’dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş’ta Fırnız bölgesinde pikniğe giden Koyuyeşil ailesine oturdukları çardağın kırılması nedeniyle yapılan saldırı ile ilgili olarak, sosyal medya grupları ve bazı basın yayın organlarında
Belediyemizin sorumluluğundan bahisle haksız eleştiriler yapılmaktadır.
Bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz bu eleştirilere karşılık bu
açıklama gerekli görülmüştür.
Üzücü olaylara sebep olan Fırnız suyu kenarında özel mülkiyet alanları ve orman vasfı niteliğinde alanlar bulunmaktadır.
Söz konusu bölgede suyun kullanımı ile ilgili sorumluluk ve yetki de belediyemize ait değildir. Yine söz konusu alanlarda, hazine veya orman taşınmazlarından
Belediyemize tahsisli alan da bulunmamaktadır. Ayrıca mülkiyeti belediyemize ait alan da bulunmamaktadır.
Üzücü olayın yaşandığı alanda suyun veya orman alanlarının tahsisi, kiralama yetki ve sorumluluğu da belediyemize ait değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.


HIZLI ERİŞİM