İmar Plan Değişiklikleri

Pınarbaşı Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 22.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 20.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi, Park Alanı tanımlı 8186 ada 1 parselin batısındaki alanın, bir kısmı İbadet Alanı tanımlı, 5366 ada 1 parselin güneyinin Park Alanı tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatına 

Hacı Bayram Veli Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 17.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 15.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi, AT ( Atrium ) nizam Konut Alanı tanımlı, 1114 ada 6 parselin bulunduğu adanın, 7 metrelik yoldan cephelendirilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Pınarbaşı Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı, 6692 ada 4 parselin, Özel Eğitim Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Üngüt Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Ortaöğretim Tesis Alanı tanımlı, 4765 ada 5 parselin İdare Hizmet Alanı, Pınarbaşı Mahallesi Resmi Kurum Alanı ( Kaymakamlık Lojmanı ) tanımlı 3062 ada 1 parselin, Ortaöğretim Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Pınarbaşı Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6378 doğusu ve 6362 ada doğusunda Ticaret Alanı olarak imar planında düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Karamanlı Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 3754 ada 1 ve 3 parsellerde ada ayırım çizgisiyle Camii alanında düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Serintepe Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 6652 ada güneyinde ve Üngüt Mahallesi 4396 ada batısında imar planında ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Kuzey Çevre Yolu İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Barbaros Caddesinden 1. Etap Kuzey Çevre yoluna bağlantı sağlayan 1573, 4117 ve 1609 adalar arasından geçen, 7979 ada 1 ile 2 parselin Taşıt Yolu ve kaldırım olarak tanımlanması, 15 metrelik taşıt yolunun geçtiği imar adalarının revize edilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Kuzey Çevre Yolu İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Kuzey Çevre Yolu 1.Etap ile 4. Etap bağlantısı ile yolun geçtiği imar adalarının revize edilmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Ertuğrul Gazi Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi sınırları içerisinde sınırları belirlenen Atrium (Serbest) nizam konut alanı tanımlı alanlara plan notu eklenmesi ve Abdulhamithan Camii Koruma Alanı ile ilgili plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Kılavuzlu Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mahallesi 7752 ve 7753 adaların bulunduğu alanlara İmar Islah çalışması kapsamında, Plan Notu eklenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Üngüt Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 11.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 09.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Üniversite Alanı tanımlı 181 parselin, bir kısmının Otopark ve 112 Acil Servis Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Karamanlı Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 11.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 09.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi, Park Alanı tanımlı 2245 ada güneyindeki alanın bir kısmının, 112 Acil Servis Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Üngüt Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 11.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 02.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 1154 parsel ve kuzeyinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile K-2 nizam Ticaret Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Karamanlı Mahallesi

Askıya Çıkış Tarihi : 03.01.2019

Askıdan İniş Tarihi : 01.02.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi, Yönetim Merkezi – Belediye Hizmet Alanı tanımlı, 2065 ada 5 parselin Ticaret Alanı, Akçakoyunlu Mahallesi, Orta Yoğun Yerleşik konut alanı tanımlı, 120 ada 3 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği