İmar Plan Değişiklikleri

Serintepe Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 15.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 13.04.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı, 6187 ada 2 parselin, yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Hayrullah mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 14.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 12.04.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Stratejik Merkez olarak tanımlı, 4491 ada 13, 14, 15 ve 45 parsellerin, yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Küçüksır Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 08.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 06.04.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Küçüksır Mahallesi 134 ada 3 parselin, GES ( Güneş Enerji Santrali ) alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Döngele Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 08.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 06.04.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Sır Barajı Gölet alanının, Onikişubat İlçesi Döngele Mahallesi sınırlarında yer alan kesiminde kıyı içeren 1/1000 ölçekli, M37 d 19 d 4 c ve M37 d 19 d 3 d numaralı hali hazır paftalar üzerine Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca tespit edilen kıyı kenar çizgisi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 9. Maddesi uyarınca 12.02.2019 tarih ve 32254 sayılı Makam Olur’una istinaden onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Karamanlı Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 01.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 30.03.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi, Konut Alanı ve Yol Alanı tanımlı, 1874 ada 7, 8 ve 9 parsellerin, güney cephesindeki 7 metrelik Yaya yolunun 5 metre olarak tanımlanması ve daraltılan yoldaki kısmın imar adasına katılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Üngüt Mahallesi imar tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 01.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 30.03.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, 15 metrelik Taşıt yolu, Kanal ve Park Alanı tanımlı, 6030 ada 5 parselin, ortasından kanal geçmesi nedeni ile DSİ 20.Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı 

Hayrullah Mahallesi İmar Tadilatı

Askıya Çıkış Tarihi : 01.03.2019

Askıdan İniş Tarihi : 30.03.2019

Onikişubat Belediye Başkanlığından İlan

Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Yol tanımlı, 4466 ada 12 parselin, yapı yaklaşma mesafelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden yapılan imar tadilatı