Disiplin Kurullarımız

BELEDİYE DİSİPLİN KURULU

Başkan

Fatih YOĞURT
Belediye Başkan Yardımcısı

Üyeler

Eyyup ÖZDEMİR
Yazı İşleri Müd.V.
Ahmet MARAŞLIGİL
Mali Hizmetler Müd.V.
Ahmet TÜFEKÇİ
İmar ve Şeh.Müd.V
Ahmet Cemil KUTLU
Sosyal ve Yardım İşleri Müd.V